Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

eno greece_logo_big

Ποιοι είμαστε

Η EN.O Greece (Environment Online Greece) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) με έδρα της τον Δήμο Θεσσαλονίκης (αριθμός Δικαστικής Απόφασης 2314 / 19-6-2012, Φορολογικό Μητρώο Νο 997614635). Η EN.O Greece σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, έχει ως στόχο την προώθηση της κινητικότητας των μελών της οργάνωσης, εντός των συνόρων όσο και στο εξωτερικό. Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται σε θέματα και πολιτικές που αφορούν τη νεολαία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Δια Βίου Μάθηση.

Ο σκοπός μας

Η ΕΝ.Ο GREECE σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους φορείς και παίρνοντας υπόψη και την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, έχει ως στόχο και σκοπό να προωθήσει την κινητικότητα των μελών του προγράμματος, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την πρόσκληση μελών από όλο τον κόσμο με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, την ενίσχυση και προώθηση των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία κλίματος διεθνών συνεργασιών. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να συμμετέχουν σε συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε όλες τις δράσεις του Erasmus+, μέσω των οποίων μπορούν να προβάλλουν το έργο τους, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Επιπλέον, υποστηρίζει τις δράσεις όλων των μελών της, όπου και όποτε αυτές διεξάγονται.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος μας

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υπάρχει η δυνατότητα για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, ινστιτούτα, εθνικές και διεθνείς εταιρείες να γίνουν μέλη της EN.O Greece. Μπορούν είτε να συμμετέχουν ως ενεργά μέλη, είτε ως εθελοντές σε ομάδες εργασίας και προγράμματα σε αρμονία με τις επιτροπές των μελετών και ερευνών.