ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ

Home / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ

Η EN.O GREECE στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων και των οραμάτων του Οργανισμού, συνάπτει συνεργασίες με Δημόσιους Φορείς.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων σε τομείς:

  • Επιστημονικούς
  • Περιβαλλοντικούς
  • Πολιτισμικούς
  • Νεολαίας
  • Δια βίου Μάθησης

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω στόχων, υπογράφονται Πρωτόκολλα Συνεργασίας.