ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Home / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μελών του οργανισμού,  αλλά και οι διαφορετικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προσανατόλισε τον οργανισμό στην δημιουργία παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το παράρτημα ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, την πολιτική του Οργανισμού, αλλά έχει την ελευθερία:

  • να αναλαμβάνει δικές του πρωτοβουλίες και δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας.
  • να υποστηρίζει και να προωθεί  ομαδικές δράσεις,δραστηριότητες και συνεργασίες
  • να ενθαρρύνει και να στηρίζει ατομικές δραστηριότητες

Το κάθε Παράρτημα διαθέτει το δικό του Συντονιστή/Συντονίστρια, ο οποίος/α είναι σε άμεση επικοινωνία με την έδρα του Οργανισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EN.O GREECE ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Συντονιστής: κ. Αναγνωστόπουλος Βύρων

Email Επικοινωνίας: Anagnostouv7@gmail.com

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  EN.O GREECE ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Συντονίστρια: κ. Κουβέλα Ελένη

Email Επικοινωνίας: e.kouvela@gmail.com